• Title

    Sistem pengurusan
    tender dan sebutharga

myTender adalah sistem yang memudahkan pengurusan tender dan sebut harga bagi sesebuah organisasi. Penjualan dan pembelian tender dan sebut harga dapat dilakukan secara atas talian dengan mudah.

Ciri - ciri Fungsi myTender

Pengurusan Tender dan Sebutharga

Semua pengurusan tender dan sebutharga data dilakukan secara bersistematik dan esyen. Dokumen boleh disenaraikan
mengikut kriteria tertentu yang membolehkan pencarian dokumen dilakukan dengan mudah.

Pembelian dan Penjualan Dokumen

Proses penjualan dan pembelian tender dapat dilakukan atas talian. Pihak vendor boleh memuat turun dokumen tender setelah
pembayaran dilakukan.

Pendaftaran Vendor dan Pembekal

myTender membolehkan semua urusan berkaitan pendaftaran dan pengesahan vendor dan pembekal diuruskan dengan efektif.
Pihak organisasi boleh merekodkan maklumat terperinci berkenaan vendor dan pembekal termasuk rekod-rekod projekterdahulu.

Pusat Sehenti Bagi Vendor dan Pembekal

Vendor dan pembekal boleh menggunakan myTender bagi tujuan carian tender dan sebutharga yang bersesuaian dengan kod bidang mereka. Notikasi dan cadangan tender dan sebutharga yang sesuai dengan vendor boleh dihatar terus melalui email dan sms.

Mengapakah anda perlukan myTender

100% untuk Organisasi Malaysia

myTender dibangunkan dengan memenuhi keperluan organisasi di Malaysia dengan mematuhi standard-standard yang
digunapakai di agensi kerajaan persekutuan, negeri dan agensi-agensi.

Pengurusan Sistem Tender yang lebih efektif dan teratur

Memudahkan aktiviti pengurusan tender dan sebutharga secara keseluruhan dari pengiklanan tender dan sebutharga,
penjualan dan pembelian dokumen tender, penghantaran proposal tender dan pemilihan vendor dan pembekal yang berjaya, semuanya dalam satu sistem yang mudah.

Pengurangan Kos Percetakan

Kos pengurusan tender dan sebutharga dapat dikurangkan dengan menggunapakai sistem elektronik sepenuhnya tanpa
keperluan percetakan dokumen tender dan sebutharga.

Selamat dan terjamin

Menggunakan perlindungan sekuriti premium dan anti-penipuan teknologi, myTender menyimpan semua maklumat sensitif dengan selamat dan terjamin.

Antaramuka myTender

Ingin tahu lebih lanjut ? Cuba demo kami.
Demo myTender