• Title

    Sistem kutipan tunai
    dan elektronik

myKutipan adalah satu sistem yang membantu pihak kuasa tempatan menjalankan kutipan pelbagai bayaran seperti cukai, sewa, kompaun dan hutang secara efisyen dan mobile.

Pencetakan dokumen resit dan sebagainya

Sistem ini turut disambungkan dengan mobile printer secara Bluetooth. Ini membolehkan pelbagai dokumen seperti resit, laporan rekod bayaran dan sebagainya dilakukan serta merta.

Pematuhan kualiti maklumat pembayaran

Setiap transaksi yang dilakukan oleh para pegawai dilapangan direkod secara terperinci untuk tujuan audit dan penjagaan kualiti.

Integrasi dengan maklumat data dari system sedia-ada

myKutipan boleh diintegerasikan dengan data dari sistem kewangan dan rekod pelanggan secara mudah.

Kutipan pelbagai jenis pembayaran dalam pelbagai cara

Kutipan bayaran boleh dilakukan samada untuk transaksi tunai, cek dan elektronik menggunakan applikasi mobile Android atau iOS.

Panel Pentadbir yang mudah digunakan

Pelbagai kerja-kerja administrative boleh dilakukan pada Panel Pentadbir termasuk kongurasi tetapan sistem, pengurusan pengguna dan penajaan pelbagai laporan.

Mengapakah anda perlukan myKutipan

Mewujudkan satu rangkaian kutipan yang lebih komprehensif dan efisyen

Dengan adanya aplikasi sistem kutipan ini, proses pengurusan kutipan pelbagai jenis bayaran dapat dilakukan secara mudah oleh pegawai-pegawai dilapangan.

Memudahkan pelanggan membuat bayaran

Dengan myKutipan, pelangan tidak lagi terhad bagi membuat bayaran di kaunter bayaran sahaja.

Mengukuhkan ketelusan dan integerasi pegawai

Dengan pengunaan myKutipan secara meluas oleh pegawai yang bertugas, semua maklumat bayaran dapat direkodkan secara telus dan terjamin.

Menambah jumlah kutipan bayaran

Dengan penambahan satu lagi chanel pembayaran, jumlah kutipan bayaran akan dapat ditingkatkan secara langsung.

Antaramuka myKutipan

Ingin tahu lebih lanjut ? Cuba demo kami.
Demo myKutipan