• Title

    Sistem pengurusan
    maklumbalas dan aduan

myAduan merupakan satu sistem interaksi yang memudahkan orang awam dan pelanggan organisasi untuk membuat laporan maklumbalas dan aduan terhadap semua perkhidmatan yang disediakan.

myAduan

Ciri - ciri Fungsi myAduan

Penghantaran maklumbalas dan aduan yang lebih efektif

Penghantaran maklumat melalui pelbagai kategori data membolehkan pengurusan dan penyelesaian maklumbalas dan aduan lebih efektif.

Delegasi tugas memudahkan pengurusan maklumbalas

Aduan yang diterima dapat disalurkan kepada pegawai organisasi secara automatik mengikut ketetapan yang diberikan.

Komen dan undi

Pengguna boleh menghantar komen atau mengundi isu-isu yang telah dikemukakan oleh orang awam.

Laporan yang komprehensif

Isu terkini akan dikemukan supaya orang awam mengetahui kawasan isu berlaku bagi mengelakkan sebarang kemalangan.

Lokasi aduan yang tepat

Sistem ini telah menyediakan peta untuk memudahkan orang awam dalam menentukan lokasi sebenar isu mereka.

Notifikasi status aduan secara real-time

Orang awam dan pelanggan yang menghantar maklumbalas dan aduan akan mendapat kemaskini status isu yang dilaporkan secara lebih efisyen dan telus.

Mengapakah anda perlukan myAduan

Peningkatan mutu perkhidmatan dan penyampaian

Dengan pengurusan maklumbalas dan aduan yang teratur dah efisyen, mutu perkhidmatan yang diberikan organisasi kepada orang awam dan pelanggan dapat dipertingkatkan.

Ketelusan penyampaian perkhidmatan

Semua rekod-rekod aduan dan tindakan susulan yang disediakan oleh organisasi dapat dipaparkan secara telus dan terbuka.

Akses mudah bagi semua pihak

myAduan menyediakan medium setempat yang memudahkan pengguna dan organisasi berinteraksi secara langsung secara real-time.

Audit dan Laporan memudahkan strategi penyampaian perkhidmatan

Berdasarkan audit dan laporan yang disediakan myAduan, pihak organisasi dalam menganalisa dengan lebih terperinci perkhidmatan yang diberikan bagi tujuan perancangan strategi penyampaian perkhidmatan yang lebih baik.

Antaramuka myAduan

Ingin tahu lebih lanjut ? Cuba demo kami.
Demo myAduan