Single Sign-on MPKN

Sistem Single Sign-on membolehkan warga MPKN untuk mengakses aplikasi-aplikasi atas talian dengan hanya menggunakan satu ID dan katalaluan.

Nota: Perkhidmatan Single Sign-On hanya untuk aplikasi-aplikasi terpilih sahaja.

Log Masuk Pengguna

Login menggunakan akaun dan kata laluan MPKN

Google reCaptcha